Obchodné podmienky

Kategóriák
 
 
 
 
 

A GIVsport e-shop általános szerződési feltételek

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Szolgáltató

 • A https://www.givsport.hu e-shop (a továbbiakban: "e-shop") a GIVsport s.r.o.
  üzemeltetője, a Pod Lipami 96, Liptovský Hrádok 033 01, a Žilina (Zsolna) kerületi
  bíróság kereskedelmi nyilvántartásában bejegyzett részlege: Sro. 66444 / L, IČO: 50
  527 584 (a továbbiakban: üzemeltető vagy az eladó), banki kapcsolat: OTP Bank Nyrt., számla
  szám: 11741000-25813768 IBAN: HU62 1174 1000 2581 3768 0000 0000 SWIFT: OTPVHUHB. A vásárló az
  eladóval való kapcsolattartás szempontjából fontos kiegészítő adatai a következők: e-
  mail: info@givsport.hu

1.2. Vásárló

 • 1.2.1. A vásárló minden olyan természetes vagy jogi személy, aki távértékesítési
  szerződést kötött az eladóval a https://www.givsport.com (a "Vásárló") online
  áruházán keresztül.
 • 1.2.2. A fogyasztó olyan vásárló - olyan természetes személy, aki üzleti vagy egyéb
  üzleti tevékenysége, munkavégzése vagy szakma (a továbbiakban: fogyasztó)
  keretében nem jár el, amikor a szerződést megköti és teljesíti.
 • 1.2.3. A vásárló - olyan személy, aki nem fogyasztó. Minden olyan személy, aki saját
  üzleti tevékenységével, gyártásával vagy hasonló tevékenységével kapcsolatos
  szerződést köt a szakma önálló gyakorlása vagy a vállalkozó nevében vagy nevében
  eljáró személy (a továbbiakban: vállalkozó) gyakorlása során, szintén vállalkozónak
  kell tekinteni.

1.3. Általános Szerződési Feltételek

 • 1.3.1. Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Üzleti Feltételek)
  szabályozzák a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó és a
  vásárló között egy e-shopban (a "Vásárlási megállapodás") kötött vásárlási
  szerződésből vagy azokból erednek.
 • 1.3.2. Az üzleti feltételek a vásárlási szerződés szerves részét képezik. Hacsak a
  vásárlási szerződés vagy annak mellékletei másként nem rendelkeznek, vagy a jelen
  szerződési feltételek egyes rendelkezéseinek érvényességét nem zárja ki, vagy más
  módon nem módosítja a vásárlószerződés vagy az üzemeltető és a vásárló között
  létrejött más megállapodás, a felek kölcsönös kapcsolataira a következő feltételek
  vonatkoznak.
 • 1.3.3. Az eladó és a fogyasztó közötti jogviszonyokat nem szabályozza kifejezetten a
  törvény. 40/1964 Coll. A módosított Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári
  Törvénykönyv) 250/2007 Coll. a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács
  törvényének módosításáról 372/1990 Coll. a módosított bűncselekményekről (a
  továbbiakban: a fogyasztóvédelmi törvény), \ t 102/2014 Z. z. a fogyasztók
  védelméről az áruk értékesítésében vagy a távközlési szerződésen kívüli szerződésen
  vagy szolgáltatásnyújtáson alapuló szerződésen alapuló szerződés alapján, valamint
  egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: a fogyasztóvédelmi törvény
  távértékesítési szerződés keretében történő értékesítéséről), későbbi jogszabályok
  megfogalmazása.
 • 1.3.4. Az eladó és a vállalkozó közötti jogviszonyokat nyilvánvalóan nem szabályozza
  a törvény nr. 513/1991 Coll. A módosított kereskedelmi törvénykönyv.
 • 1.3.5. Ezek az üzleti feltételek magukban foglalják az Eladó panaszkezelési eljárását
  („Reklámációs rend”), amelyeket a Fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó
  rendelkezéseivel, a Távolsági Szerződés szerinti áruértékesítésre vonatkozó
  Fogyasztóvédelmi Törvénnyel bocsátottak ki, és amelyet az Eladó tájékoztatja a
  fogyasztókat a feltételekről és feltételekről a fogyasztók panaszait, panaszait és
  javaslatait, beleértve az állítás igénylésére vonatkozó információkat és az internetes
  boltban megvásárolt árukra vonatkozó jótállási igények teljesítését.
 • 1.3.6. Az eladó a 3. § (3) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban 1 pont. n) A
  fogyasztóvédelmi törvény távértékesítési szerződés keretében árut értékesítve
  tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy nem vállalta el magát a magatartási kódex
  betartására.

2. Vásárlási szerződés

2.1. Áru ajánlat

 • Az árukínálat az internetes áruház webhelyén a katalóguson keresztül kínált
  kiválasztott árukat jelenti, ahol az eladó a vásárlási szerződés megkötése előtt értesíti a
  fogyasztót, vagy a megrendelés világos és érthető módon történő elküldése előtt az áru
  főbb jellemzői vagy a szolgáltatás jellege, valamint a törvényes előírások a megfelelő
  kommunikációs eszközök terjedelmében.

2.2. Megrendelés

 • 2.2.1. A megrendelést a vásárló az online áruház weboldalán található űrlap
  segítségével teheti meg. A megrendelést az űrlap segítségével a vásárló választja ki a
  kért árut, hogy kiválassza a kért mennyiséget, a szállítási módot (lásd 2.4.1.) És a
  fizetési módot (lásd a 2.5.1. Cikket). "Fizetési kötelezettséggel rendelkező megbízás".
 • 2.2.2. A Vásárló a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy elolvasta ezeket az
  üzleti feltételeket, és tudatában van annak, hogy a megrendelés egy része a vételár
  megfizetésének kötelezettsége. Vásárló, a vállalkozó azt is megjegyzi, hogy a
  megrendelés teljes megadásával elfogadja az eladó ezen feltételeit.

2.3. A vásárlási szerződés megkötése

 • 2.3.1. Az eladó és a fogyasztó közötti szerződéses viszony az áru fizetési
  kötelezettséggel rendelkező áru megrendeléséből származik a fogyasztótól az
  eladónak. Az eladó megerősíti a megrendelés kézhezvételét a fogyasztó e-mail
  címével.
 • 2.3.2. Az üzemeltető és a vállalkozó közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés
  (elfogadás) kézbesítéséből ered, amelyet az üzemeltető a vállalkozónak a megrendelés
  létrehozásakor a vállalkozónak megadott e-mail címen küld.
 • 2.3.3. A vásárlónak a vásárlási szerződés megkötésével összefüggésben a távközlési
  eszközök használata során felmerülő költségeit (pl. Internetkapcsolati költségek vagy
  telefonköltségek) maga a vásárló viseli.

2.4. Szállítás

 • 2.4.1. Amennyiben az értékesítési szerződés másként nem rendelkezik, a szállítási
  módot az eladó határozza meg. Ha a megrendelt áru szállításának módja a vásárló
  kérésére történik, a vásárló viseli a kiválasztott szállítási módban felmerülő minden
  további költséget, amennyiben a szerződésből 14 napon belül visszavonul. a fogyasztó
  viseli a fogyasztó által választott szállítási költség és az eladó által kínált legolcsóbb
  szállítási módszer közötti különbséget.
 • 2.4.2. A megrendelt áru küldése azt jelenti, hogy a megrendelés elkészítésekor azokat
  a vásárló által megadott címre küldi. A vásárló megjegyzi, hogy a megrendelt áruk
  szállítása / szállítása költsége a megrendelt áru árának tulajdonítható, a fuvarozó
  tényleges árazásának megfelelően.
 • 2.4.3. A vásárló külföldi áru küldésére irányuló kérelme esetén a megrendelt áru
  külföldre történő küldésének / küldésének költsége a vásárló előzetesen bejelentett
  árucikkéhez a megrendelt áru árához kapcsolódik.

2.5. Fizetési eszközök

 • 2.5.1. Az üzemeltető a fizetési módok közül választhat: fizetési kártyát interneten,
  banki átutalást a megrendelés befejezése után, készpénzt az áru átadásakor a
  fuvarozótól, vagy készpénzben a személy visszavonásakor az üzemeltető kiadási
  pontján. Ez nem érinti az eladó azon jogát, hogy csak indokolt esetekben engedélyezze
  az előre fizetést.
 • 2.5.2. Amikor egy fizetés internetes fizetési kártyán keresztül történik, a vásárló a
  megbízás befejezése után átirányítja a harmadik fél fizetési szerverére, kitöltve a
  szükséges fizetési adatokat. Ellenőrzés után a megrendelés megerősítésre kerül, és a
  vételár összegét levonják a vásárló számlájáról.
 • 2.5.3. A fizetés banki átutalással történő kiválasztásakor a vásárló fizeti meg a
  megrendelés előtti árat az üzemeltető bankszámlájára, jelezve a változó szimbólumot,
  amely a megrendelés száma, és amelyet a vásárló a megrendelés befejezésekor
  megkap, és az árut a vételár után az eladó számláján jóváírják. az áru banki átutalással
  történik, a vételárat az adott összeg jóváírása napján az eladó számlájára fizetik.
 • 2.5.4. Ha a fuvarozó átveszi az árutovábbítási díjat, a vásárló tudomásul veszi, hogy a
  megrendelt áruk költsége a fuvarozó aktuális költsége szerint tulajdonítható a felvétel
  költségének.
 • 2.5.5. A felajánlott áruk és szolgáltatások árait, ideértve a hozzáadottérték-adót
  („AFA”) is, kivéve, ha kifejezetten azt az árat kell feltüntetni, amelyet az ár nettó AFA
  nélkül állapítanak meg.

2.6. A vásárlási szerződés megkötéséből eredő jogok és kötelezettségek

 • 2.6.1. Az üzemeltető köteles a megrendelt árut egy megegyezéses áron átadni a
  vásárlónek, és a vásárló köteles átvenni az árut és a vételárat, beleértve az áru
  szállításának kiválasztott költségét is.
 • 2.6.2. A beszerzési szerződés vagy a vásárló üzleti feltételeinek megsértése esetén az
  üzemeltető fenntartja a jogot, hogy visszavonja a vásárlási szerződést, kivéve, ha a
  törvény másként rendelkezik. Ebben az esetben a Vásárló köteles kártérítést fizetni az
  üzemeltetőnek minden kártérítésért, különösen azért, hogy az üzemeltetőnek a
  megrendeléssel kapcsolatos összes költséget, különösen az áru küldésének költségeit
  fizesse, kivéve, ha a vásárló nem veszi át.
 • 2.6.3. A Vásárló köteles az áru megrendelésekor helyes és igazi információkat
  szolgáltatni. Az eladó a vásárlási szerződés megkötéséhez szükséges adatokat
  helyesnek tartja.
 • 2.6.4. Az eladó minden értesítése a megrendeléssel kapcsolatban, vásárlási
  szerződéssel együtt, a vásárló részére a felhasználói fiókjában felsorolt e-mail címben
  vagy a vásárló által a megrendelésben megadott módon továbbítható.

2.7. Ajándékutalványok és kedvezményes kódok

 • 2.7.1. A megrendelő a megrendelés során a vásárló a megrendelt
  ajándékutalványokban és kedvezményes kódokban szereplő kódokat beírhatja
  szabályainak megfelelően.
 • 2.7.2. Hacsak az üzemeltető kifejezetten másként nem rendelkezik, az
  ajándékutalványok vagy a kedvezményes kódok:
  • nem lehet megismételni
  • nem kombinálható
  • nem használható további utalványok vásárlására
 • 2.7.3. Abban az esetben, ha a vásárlási szerződést bármilyen okból visszavonják, vagy
  az áru bármely más ésszerű árkedvezményét a kedvezményes kód alapján vásárolt
  eladónak, a vásárló jogosult az eladónak a szerződéssel összefüggésben vagy azzal
  kapcsolatban tényleges visszatérítésre/kifizetésre van joga.
 • 2.7.4. Ha az ajándékutalvány vagy a kedvezményes kód korlátozott érvényességi
  idővel rendelkezik, a vásárló jogosult az ajándék utalványt vagy kedvezményes kódot
  csak lejárat előtt használni. Az eladó nem ad pénzt vagy más módot az
  ajándékutalvány vagy a kedvezményes kód felhasználatlan értékének kompenzálására.
 • 2.7.5. Ajándékutalvány vagy kedvezményes kód nem cserélhető pénzre. Ha a vásárló
  az ajándékutalvány vagy a kedvezményes kód értékénél alacsonyabb áron veszi az
  árut, az eredeti utalvány vagy kedvezményes kód fennmaradó részére nem jogosult az
  ajándék utalvány vagy kedvezményes kód értékére, vagy új ajándékutalványra vagy
  kedvezményes kódra.
 • 2.7.6. Ha egy ajándék utalvány vagy diszkont kódot kell alkalmazni sérti a kérdéses
  üzemeltető használatra ajándékutalvány és utalvány kódok, az üzemeltető nem
  jogosult beváltásához ajándékutalványt vagy diszkont kódot, és elutasítja az aláírt
  adásvételi szerződés.

3. Áru szállítása

3.1. Szállítási idő

 • 3.1.1 Az Üzemeltető vállalja, hogy az alábbi feltételeknek megfelelően a lehető
  legkorábbi időpontban, legkésőbb a szerződés megkötését követő 30 napon belül
  küldje el az árut a Vásárlónek. Fizetési kártyával fizetett internetes fizetési átjárón
  vagy banki átutalással történő fizetés esetén az üzemeltető csak akkor küldi meg az
  árut, ha a fizetés bankszámláján jóváírásra került.
 • 3.1.2. Az üzemeltető nem vállal felelősséget az áru eladásának késedelme vagy a nem
  eladó felelőssége miatt okozott károkért.

3.2. Áru szállítása és átvétele

 • 3.2.1. A fogyasztó átveszi a megvásárolt áruk tulajdonjogát. A vállalkozó tudomásul
  veszi, hogy az áruk tulajdonjogát csak a megrendelt áruk teljes vételárának
  megszerzése után szerezik be. Az áru átvételének pillanatában a vásárló is
  veszélyezteti az áruk károsodását.
 • 3.2.2. Az áru szállításának egy része az eladás dátuma, a termék megnevezése (a
  termék neve és mennyisége), a vételár (az egyes termékek árát és a fogyasztó által
  fizetett teljes árat) és az eladó adatai (az eladó kereskedelmi neve és címe). Az eladó
  kérésre elektronikus úton küldi meg a dokumentumot.
 • 3.2.3. Az eladó azt ajánlja, hogy a vásárló ellenőrizze, hogy az áruk érintetlenek-e az
  árut a fuvarozótól, és hogy azonnal értesíti a fuvarozót a hibákról, és egyidejűleg
  tájékoztatja az eladót. A csomag jogosulatlan belépését jelző csomag megsértése
  esetén ajánlatos, hogy a vásárló ne fogadja el a szállítmányt a fuvarozótól, és töltse ki
  a szállítmány károsodásának nyilvántartását. A szállítási megjegyzés aláírásával a
  vásárló megerősíti, hogy az árut tartalmazó szállítmány csomagolása sértetlen és
  sértetlen volt.
 • 3.2.4. Az áruk mechanikai károsodása, a nem megfelelő áruk stb. Panaszai, amelyek
  nem voltak nyilvánvalóak, amikor az árut átvitték a szállító, kötelesek a vásárlót
  indokolatlan késedelem nélkül alkalmazni az eladóhoz.
 • 3.2.5. Ha a vásárlónek meg kell adnia az árut többször, vagy a megrendelésben
  meghatározottaktól eltérő módon, a vásárló köteles megfizetni az áruk ismételt
  szállításával kapcsolatos költségeket. más szállítási módszerrel kapcsolatos költségek.
 • 3.2.6. Az üzemeltető jogosult az áruk szállításával kapcsolatos költségeket az áru
  kiválasztott szállítási módját teljesítő fuvarozó tényleges árának összegében
  megfizetni, míg a szállítással kapcsolatos költségek összege a szállítóeszközre
  vonatkozik az eladó internetes boltjában.
 • 3.2.7. Ingyenes szállítás: Csak azok a vásárlók vehetnek igénybe ingyenes szállítást,
  akik a minimális 100 eurós értéket meghaladják.

4. Visszalépéss a vásárlási szerződésből

4.1. A vásárló visszalépése a vásárlási szerződéstől

 • 4.1.1. A jelen Szerződés alapján a szerződésből való kilépés joga csak a vásárló - a
  fogyasztó - jogosult. olyan természetes személy, aki egyidejűleg vásárló, és nem a
  vállalkozás vagy más üzleti tevékenység, foglalkozás vagy foglalkozás során jár el a
  szerződés megkötésekor és teljesítésekor.
 • 4.1.2. Amennyiben az adásvételi szerződést távolról (az online áruházon keresztül)
  vagy az eladó telephelyén kötötték meg, és ugyanakkor az eladó időben és megfelelő
  tájékoztatást ad a fogyasztónak a szerződésből való lemondási jogról, a szerződésről
  való lemondási feltételekről, határidőkről és eljárásokról, (a fogyasztóvédelmi törvény
  3. cikke (1) bekezdésének h) pontja szerint a távértékesítési szerződés alapján történő
  árukereskedelemről), és a fogyasztóvédelmi törvény értelmében a fogyasztó a törvényi
  előírásoknak megfelelően árut értékesít a távollévő szerződés megkötése nélkül,
  büntetés nélkül, az áru átvételétől számított 14 napon belül visszavonni a vásárlási
  szerződéstől (a továbbiakban: törvényes visszavonási idő).
 • 4.1.3. Amennyiben az eladó az elözö bekezdésben említett információkat közölte a
  fogyasztóval, de legkésöbb az elállási idöszak megkezdését követö 12 hónapon belül,
  az elállási idöszak 14 nappal azután, hogy az eladó az információs kötelezettséget
  teljesítette.
 • 4.1.4. Ha az eladó nem adta meg a fogyasztónak a szerződésből való kilépés
  lehetőségéről és az előző bekezdés szerinti kiegészítő időszakra vonatkozó jogilag
  előírt információkat, az elállási idő az áru kézhezvételét követő 12 hónap és 14 nap
  elteltével lejár.
 • 4.1.5. Az árukat akkor tekintik a fogyasztónak, amikor a fogyasztó vagy az általa
  kijelölt harmadik fél a megrendelt áru minden részét átveszi, vagy ha a fogyasztó által
  egy megrendelésben megrendelt árut külön szállítják, amikor az árut utoljára
  szállítják; több részből vagy darabból álló árut szállít az utolsó rész vagy az utolsó
  darab átvétele pillanatában; az árut egy meghatározott ideig, az első szállított áru
  átvételekor ismételten szállítják.
 • 4.1.6. A fogyasztó jogosult arra, hogy visszavonja a szerződést, amelynek tárgya az
  áru szállítása, még az elállási időszak megkezdése előtt is.
 • 4.1.7. Az üzemben tartó az áru kézhezvételétől számított 90 naptári napon belül (a
  továbbiakban: meghosszabbított / meghosszabbított elállási idő) a fogyasztó számára a
  távértékesítési szerződésből való kilépési jogot indok nélkül és büntetés nélkül nyújtja
  ki. A fogyasztó tudomásul veszi azonban, hogy az előző bekezdés szerinti kötelező 14
  napos elállási időszakot követő meghosszabbított / meghosszabbított 90 napos elállási
  időszakon belül a fogyasztó csak akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a fogyasztó
  feltételeknek:
  • az áruk teljesek, sértetlenek és, ha lehetséges, sértetlen eredeti
   csomagolásban;
  • használat jeleit viseli;
  • az áruk bizonyítékosan fel nem használtak, ha azokat részben vagy teljesen
   szerzői jog védi, vagy ha egyszeri fogyasztásra szánják őket; és egyidejűleg
  • a 2. cikk alapján nem alkalmazták a „legalacsonyabb árat” Ezen Általános
   Szerződési Feltételek 8. pontja szerint
 • 4.1.8. Ha a fogyasztó (i) a kötelező 14 napos elállási időn belül tájékoztatja az
  üzemeltetőt arról, hogy kilép a szerződésből, vagy (ii) meghosszabbított /
  meghosszabbított 90 napos időszakban kilép a szerződésből (azaz az áru átvételét
  követő 15. napon kezdődik) az alkalmazandó jognak megfelelően és a jelen
  feltételeknek megfelelően, hogy visszavonja a szerződést, és egyidejűleg az árut az áru
  kézhezvételétől számított 90 napon belül visszajuttassa, a vásárlási szerződést a
  kezdetektől el kell törölni. Visszavonás esetén a fogyasztó a megvásárolt árut, a
  vásárolt árukat vagy az általános visszavonási és igénylési űrlapot felhasználva
  felhasználhatja. Az űrlapon fel kell tüntetni legalább a fogyasztó nevét és
  vezetéknevét, a rendelési számot, az áru leírását és a visszatérítés számlaszámát.
 • 4.1.9. A fogyasztónak ezen a határidőn belül joga van az áruk kicsomagolására és
  tesztelésére, hasonlóan ahhoz, amit a klasszikus "kőboltban" vásárolnak, az áru
  természetének, jellemzőinek és funkcionalitásának megállapításához szükséges
  mértékben. Ha a fogyasztó a törvényes 14 napos határidőn belül visszavonul az
  adásvételi szerződésből, a fogyasztó felelős az áruk értékének csökkentéséért, amely
  az áruk tulajdonjogának és funkcionalitásának megállapításához szükséges kezelést
  meghaladja. Ha a fogyasztó a meghosszabbított 90 napos határidőn belül lemond a
  vásárlási szerződésről (a törvényes 14 napos időszak lejártát követően), és a
  visszaküldött áruk hiányosak vagy bizonyítottak vagy sérültek, az üzemeltető ilyen
  esetben kártérítést kap a fogyasztó számára visszavonás esetén a törvényes 14 napos
  időszak lejárta után meghosszabbított 90 napos periódusban) visszaadja az eladót a
  vásárlónak a visszavásárolt áru csökkentett értékének megfelelő veszteséggel /
  összeggel csökkentett tárgyalásos vételárral.
 • 4.1.10. A Fogyasztó megjegyzi, hogy a 7. szakasz rendelkezéseivel összhangban A
  fogyasztóvédelmi törvény 6. cikke értelmében a távollevők között kötött szerződés
  szerinti áruk értékesítése nem vonható ki a szerződésből, amelynek tárgya:
 • a) a szolgáltatás nyújtása abban az esetben, ha a szolgáltatás nyújtása a fogyasztó
  kifejezett beleegyezésével megkezdődött, és a fogyasztó azt állította, hogy a
  teljes körű szolgáltatás és a teljes körű szolgáltatás igénybevétele után
  megfelelően utasították, hogy elveszti a szerződésből való kilépés jogát;
  b) az áruk értékesítése vagy olyan szolgáltatások nyújtása, amelyek ára függ az
  áraknak a pénzügyi piacon való mozgásától, amelyet az eladó nem
  befolyásolhat, és amely az elállási időszak lejárta után következhet be;
  c) a fogyasztó egyedi követelményeinek megfelelően gyártott áruk értékesítése,
  személyre szabott áruk vagy kifejezetten egyetlen fogyasztó számára készült
  áruk;
  d) az áruk gyors értékesítése vagy romlandósága alá eső áruk értékesítése;
  e) védőcsomagban lévő áruk értékesítése, amely nem alkalmas egészségügyi
  vagy higiéniai okokból történő visszatérésre, és amelynek védőcsomagolása a
  szállítás után sérült;
  f) olyan áruk értékesítése, amelyek természetüknél fogva elválaszthatatlanul
  összekeverhetők más árukkal a szállítás után;
  g) az alkoholtartalmú italok értékesítése, amelynek árát a szerződés megkötésekor
  állapították meg, és amelynek kézbesítése legkorábban 30 nap után hajtható
  végre, és áruk a piaci ármozgásoktól függ, amelyet az eladó nem befolyásolhat;
  h) vészhelyzeti javítás vagy karbantartás elvégzése, amelyet a fogyasztó
  kifejezetten kért az eladótól; ez nem vonatkozik azokra a szolgáltatásnyújtásra
  irányuló szerződésekre és szerződésekre, amelyek a javításhoz vagy
  karbantartáshoz szükséges tartalék alkatrészként történő értékesítésre
  vonatkoznak, amennyiben azokat az eladó fogyasztói látogatása során kötötték
  meg, és a fogyasztó előzetesen nem rendelte meg ezeket a szolgáltatásokat
  vagy árukat;
  i) a védőcsomagokban értékesített hangfelvételek, képfelvételek, hangfelvételek,
  könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó feloldotta
  azt;
  j) a folyóiratok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződés szerinti értékesítést,
  és a védőcsomagban nem szereplő könyvek értékesítése;
  k) lakhatási szolgáltatások nyújtása nem a szállás céljára, az áruk szállítására, az
  autók bérbeadására, a vendéglátó-ipari szolgáltatások biztosítására vagy a
  szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, és
  amelyek alapján az eladó vállalja, hogy ilyen szolgáltatásokat nyújt a
  megállapodás szerinti időben vagy a megállapodás szerinti időben;
  l) az elektronikus tartalom rendelkezésre bocsátása nem anyagi adathordozón, ha
  a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdeményezték a rendelkezést, és a
  fogyasztó kijelentette, hogy az ilyen hozzájárulás kifejezése útján megfelelően
  utasították, hogy elvonja az elállási jogot.

4.2. A fogyasztó visszavonási jogának alkalmazása

 • 4.2.1. A fogyasztó a jelen Szerződési Feltételek előző pontjaival összhangban
  felmondhatja a szerződéstől való lemondási jogát az eladóval papíron vagy más tartós
  adathordozón történő beiratkozás formájában; ha a szerződést szóban kötötték meg, a
  fogyasztó visszavonási jogának alkalmazásához elegendő az egyértelműen
  megfogalmazott fogyasztói nyilatkozat arról, hogy hajlandó lemondani a szerződéstől
  (a továbbiakban: visszavonási értesítés). A fogyasztó használhatja az elállási űrlapot,
  amelyet az árukkal vagy e-mailben küldött az eladónak.
 • 4.2.2. A visszavonási határidőt akkor tartják fenn, ha az elállási értesítést legkésőbb a
  4.1. ezeket az üzleti feltételeket. Visszavonás esetén a szerződést a kezdetektől meg
  kell szüntetni, és a szerződéstől kezdve minden olyan kiegészítő szerződést, amelyből
  a fogyasztó visszavonta, szintén el kell törölni.
 • 4.2.3. A vásárlási szerződésből való lemondási jog 14 napos határidőn belüli
  igénybevétele esetén a fogyasztó köteles az árut visszavonni vagy átadni az eladónak
  vagy az eladó által felhatalmazott személynek az áru átvételétől számított 14 napon
  belül. Az árut az eladó címére kell elküldeni a GIVsport s.r.o., Pod lipami 96, 033 01
  Liptovský Hrádok címen. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó személyesen
  vagy az erre felhatalmazott személyen keresztül kívánja felvenni az árut. Az első
  mondatban említett határidőt megőrzöttnek kell tekinteni, ha az árut legkésőbb az
  időszak utolsó napján adták át.
 • 4.2.4. Abban az esetben, ha a fogyasztó vásárlója a törvényes 14 napos időszak lejárta
  után meghosszabbított 90 napos időszakon belül visszavonul a vásárlási szerződéstől,
  a vásárló-fogyasztó köteles legkésőbb az áru átvételét követő 90. nap végéig
  visszaküldeni az árut, ellenkező esetben megszűnik a vételár visszafizetésének joga.
 • 4.2.5. Ha a fogyasztó jogszerűen visszavonul a vásárlási szerződésből, az üzemeltető
  köteles minden olyan készpénzt visszaadni, beleértve a legolcsóbb ajánlott szállítási
  módnak megfelelő áruk átadásának költségét, a vásárlási szerződés visszavonását
  követő 14 napon belül, ugyanolyan módon, mint ahogyan azt használták a fogyasztó
  fizetésében. Az eladó más módon téríti vissza a beérkezett pénzt a fogyasztónak,
  kivéve, ha a fogyasztó egyetért vele, és a többletköltségeket a fogyasztó nem terheli.
 • 4.2.6. Az eladó nem köteles további költségeket fizetni a fogyasztónak, ha a fogyasztó
  kifejezetten más szállítási módot választott, például az eladó által kínált legolcsóbb
  szokásos szállítási módot. A többletköltség a fogyasztó által választott szállítási
  költségek és az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási költség közötti
  különbség.
 • 4.2.7. A fogyasztó megjegyzi, hogy az áru szállításának költségét csak akkor térítik
  vissza, ha a szerződést teljes egészében visszavonják.
 • 4.2.8. Ha a fogyasztó lemond a vásárlási szerződéstől, amelyre az árut értékesítik, az
  üzemeltető nem köteles a kapott pénzeszközöket / kifizetéseket visszaadni a
  fogyasztónak, mielőtt a fogyasztó megadja az árut (nem szállította), vagy amíg a
  fogyasztó nem bizonyítja, hogy visszaadta az árut az üzemeltetőnek.
 • 4.2.9. Ha a fogyasztó jogszerűen kilép a beszerzési szerződésből, a fogyasztó
  egyetérthet az eladóval abban, hogy a megrendelt áruk szállítása költségét úgy
  visszaküldi, hogy a megrendelt árukat úgy szállítják. "Visszatérés", azaz az áru
  visszaküldésének költségeinek visszatérítése az eladónak. Abban az esetben, ha a
  fogyasztó több szállítmányból szállít árut egy megrendelésből, jogosult egy címkét
  használni.
 • 4.2.10. A fogyasztó megjegyzi, hogy ha a fogyasztó lemond a szerződéstől, akkor
  viseli az áru visszaküldésének költségeit az eladónak a 10. §. A fogyasztóvédelmi
  törvény távértékesítési szerződés alapján történő értékesítéséről szóló 3. cikke,
  valamint távollévő szerződésből történő visszavonás esetén az áru visszaküldésének
  költsége, amely jellegénél fogva nem küldhető vissza postai úton.
 • 4.2.11. A fogyasztó felelős az áruk kezeléséből származó áruk értékcsökkenéséért, ami
  túlmutat az áruk jellemzőinek és funkcionalitásának megállapításához szükséges
  kezelésen.
 • 4.2.12. Ha a fogyasztó indokolatlanul és / vagy az alkalmazandó jog megsértésével
  visszavonja a vásárlási szerződést, és az árut az üzemeltetőnek elküldi, az árut az eladó
  nem fogadja el vagy tárolja a Ptk. Vonatkozó rendelkezéseivel összhangban.
 • 4.2.13. Ha ajándékot adnak a vásárlónek az árukkal együtt, az eladó és a vásárló
  közötti ajándékszerződés kötelező feltételekkel zárul, és ha a vásárló lemond a
  vásárlási szerződésről, az adományozói ajándékszerződés megszűnik, és a vásárló
  köteles az ajándékot az eladónak átadni visszatéréshez.
 • 4.2.14. Ha a fogyasztó lemond a szerződéstől, akkor nem felel meg a 8. szakasz
  rendelkezéseinek A fogyasztóvédelmi törvény (5) bekezdésének értelmében a
  távollétes áruk értékesítésére jogosult a kiegészítő szolgáltatás visszatérítése,
  amennyiben a szolgáltatás nyújtására és a szolgáltatás teljes körű nyújtására vonatkozó
  kiegészítő szerződés (különösen a szállítási szolgáltatás) tárgyát képezi.

4.3. Az szolgáltató visszalápése a vásárlási szerződéstől

 • 4.3.1. Az üzemeltető gondoskodik az eladott áruk piacán való jó tájékozódásról,
  azonban kivételesen előfordulhat, ha nem tudja a megrendelt árut a beszerzési
  szerződésben rögzített feltételek szerint szállítani. nem lesz képes egyáltalán nem
  szállítani azt az okok miatt, amelyek nem az ő oldalán állnak. Az üzemeltető ezért
  fenntartja magának a jogot, hogy ilyen esetekben visszavonjon a vevövel kötött
  vevöszerzödésröl, amely a vállalkozó, és a vevö, aki a vállalkozó egyetért az ilyen
  kivételes esetben.
 • 4.3.2. Az üzemeltetőnek joga van visszavonni egy olyan vásárlóval kötött vásárlási
  szerződéstől, aki szintén vállalkozó, ha a megrendelt áru szállítója jelentősen
  megváltoztatta az árakat, ha jelentős árváltozások történtek az árukban, vagy ha az
  üzemeltető megállapítja, hogy az árut hibás áron kínálták, és a vásárlót
  ártalmatlanították nem fogadta el a vonatkozó vásárlási szerződésváltást, az áruk
  növelése vagy a szállítási költség növelése.
 • 4.3.3. A vásárló, aki a vállalkozó, megjegyzi, hogy az eladónak nincs kötelezettsége a
  vásárlóvel, aki a vállalkozó, hogy szerződést kössön. A Vásárló továbbá megjegyzi,
  hogy az eladó jogosult visszavonni egy olyan vevövel kötött vásárlási szerzödéstõl,
  aki nem olyan vállalkozó, aki lényegesen megsértette kötelezettségét az eladási
  kötelezettségek bármelyikében az eladóval szemben. A korábbi megbízás megsértése
  lényegesnek tekinthető a Kereskedelmi Törvénykönyv §345. szakasza szerinti
  magatartás szerinti szerződésből való kivonás céljából.
 • 4.3.4. Ha az üzemeltető lemond a vásárlási szerződésről, köteles haladéktalanul
  tájékoztatni a vásárlót a vásárló által a megrendelés létrehozásakor megjelölt
  elektronikus címről. Ezen túlmenően köteles visszaküldeni a teljes vételárat a
  vásárlónek, ha már a fenti feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
  visszafizették vagy csökkentették.

5. Jótállási feltételek

6. Alternatív vitarendezési lehetőség

 • 6.1. A vita alternatív megoldása az alternatív vitarendezési testület eljárása az
  alternatív vitarendezési törvény értelmében (391/2015. Számú koll. Az alternatív
  vitarendezésről és egyes törvények módosításáról, más néven az alternatív
  vitarendezési törvényről). a cél a vitában részt vásárló felek közötti vita egyeztető
  megoldásának elérése.
 • 6.2. A vitában részt vevő felek az a fogyasztó, aki alternatív vitarendezési kérelmet
  nyújtott be, és az eladó, akit a javaslat irányít.
 • 6.3. Az alternatív vitarendezési testület alternatív vitarendezési testület és egy, a
  Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett listán nyilvántartásba vett
  hivatalos jogi személy (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-
  spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/). list-entitások-alternate-
  riesenia-consumer-felbontás). Az alternatív vitarendezési szervek:
  a) A Hálózati Ipari Szabályozási Hivatal;
  b) az elektronikus hírközlési és postai szolgáltatások szabályozási irodája;
  c) Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés;
  d) Fogyasztóvédelmi Társaság (S.O.S.) Poprad;
  e) a Szlovák Bankszövetség bank ombudsmanja;
  f) OMBUDSPOT, Fogyasztói Jogok Szövetsége;
  g) Szlovák Biztosítási Egyesület.
 • 6.4. A fogyasztónak joga van a jogorvoslathoz fordulni az eladóval, ha nem elégedett
  az eladó követelésének kezelésével, vagy úgy véli, hogy az eladó e-mailben
  megsértette a jogait: info@givsport.hu vagy postai úton cím: Pod Lipami 96,
  Liptovský Hrádok 033 01.
 • 6.5. A fogyasztónak jogában áll alternatív vitarendezési megoldást (a továbbiakban: a
  javaslat) benyújtani, ha az eladó az előző bekezdés szerinti kérelemre válaszolt, vagy a
  kiküldés napjától számított 30 napon belül visszautasította azt. az alternatív
  vitarendezési törvényben meghatározottak szerint.
 • 6.6. Az alternatív vitarendezési testület elutasíthatja az alternatív vitarendezési eljárás
  kezdeményezésére irányuló javaslatot, többek között azért, mert:
  a) ha a fogyasztó a naptól számított egy éven belül nyújt be javaslatot
  1. az eladó negatív válaszának kézbesítése a fogyasztó jogorvoslati kérésére,
  vagy
  2. 30 napos határidő lejárta attól a naptól számítva, amikor a fogyasztó az
  eladónak megküldte a jogorvoslati kérelmet, amelyre az eladó nem válaszolt;
  b) a fogyasztó bizonyította, hogy megpróbálta megoldani a vitát azáltal, hogy
  kommunikál az eladóval a kérelem benyújtása előtt;
  c) a vita számszerűsíthető értéke nem haladja meg a 20 eurót;
  d) a javaslat által tárgyalt esetet korábban kezelik, és a fogyasztót tájékoztatták a
  bejelentés felszereléséről, és a javaslat nem tartalmaz új tényeket, és az
  alternatív vitarendezés minden körülmények között nyilvánvalóan haszontalan
  lenne;
  e) minden körülményből kitűnik, hogy az alternatív vitarendezés csak akkor
  lenne lehetséges, ha nem megfelelő erőfeszítéseket tesz.
 • 6.7 Az alternatív vitarendezési szervezet köteles önállóan, pártatlanul eljárni,
  megfelelő szakmai gondossággal, hogy megoldja a vitát, és figyelembe vegye a
  vitában részt vevő felek jogait és jogos érdekeit egy alternatív vitarendezési
  eljárásban. Ha a vitában részt vevő felek valamennyi tényének és érvének alapos
  megvizsgálása után nyilvánvaló, hogy a vitában részt vevő felek érdekelnek egy
  egyeztető egyezségben, az alternatív vitarendezési szervezet vitarendezési
  megállapodástervezetet készít.
 • 6.8. Ha az előző bekezdés szerinti megállapodást nem érik el a vitában részt vevő
  felek és az alternatív vitarendezés során megállapított tények alapján, az ésszerűen
  arra a következtetésre jut, hogy az eladó megsértette a fogyasztóvédelmi szabályok
  szerinti fogyasztói jogokat, megszünteti az alternatív vitarendezési eljárást egy nem
  indokolással ellátott véleményt.
 • 6.9. Egy alternatív vitarendezés a (a) vitarendezési megállapodás megkötésével zárul;
  b) indokolással ellátott vélemény kiadása; c) a javaslat elhalasztása; d) a vitában részt
  vevő fél természetes vagy természetes személy halála vagy deportálása; e) jogutód
  nélküli jogvesztés jogvitában részt vevő fél esetében; vagy (f) törvényes jogi személy
  törlése a listáról.

7. Adatvédelmi irányelvek

7.1. Személyes adatok

 • 7.1.1. A személyes adatok olyan kijelölt vagy azonosítható természetes személyre
  vonatkozó adatok, akik közvetlenül vagy közvetve azonosíthatók, különösen egy
  általános azonosító vagy egy vagy több fizikai, fiziológiai, pszichológiai, fizikai,
  fiziológiai, pszichológiai jellemzővel. mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi
  identitás.
 • 7.1.2. Az eladó, mint üzemeltető, aki az érintett személyes adatainak feldolgozását
  előkészíti, mielőtt személyes adatokat szereznie az 1. sz. Törvény 15. §-ának
  rendelkezéseivel összhangban. 122/2013 Z. z. a személyes adatok védelméről és az
  egyes törvények módosításáról (a „személyes adatok védelméről szóló törvény”)
  előzetesen értesíti az érintettet a szükséges adatokról az érintett személy
  beleegyezésének megfogalmazására.
 • 7.1.3. Az Eladó ezennel értesíti a Vásárlót arról, hogy a 10. cikk értelmében 3. cikk b)
  az 1. sz. 122/2013 Z. z. a személyes adatok védelméről és az egyes törvények
  módosításáról (a személyes adatok védelméről szóló törvény), az eladó, mint
  üzemeltető, a vásárlási szerződés megkötésekor az adatalany hozzájárulása nélkül
  feldolgozza a vevő személyes adatait, mivel a vevő személyes adatainak feldolgozását
  az eladó végzi. a vevővel a szerződéskötés előtti kapcsolatok a vevő kérésére és a vevő
  személyes adatainak feldolgozása szükséges ahhoz, hogy a vásárló egy olyan
  szerződést kössön, amelyben a vevő az egyik fél. Az üzemeltetőt az Adatvédelmi
  Hivatalnál regisztrálták.
 • 7.1.4. A felek egyetértenek abban, hogy ha a fogyasztó köteles az eladót a nevének és
  vezetéknevének sorrendjében értesíteni, állandó lakcímének címe, beleértve a
  irányítószámot, a telefonszámot és az e-mail címet. A felek megállapodtak abban,
  hogy abban az esetben, ha vállalkozó, a vevő köteles üzleti nevének, címének, ideértve
  a irányítószámot, a cégazonosítót, a telefonszámot és az e-mail címet is bejelenteni az
  eladónak.
 • 7.1.5. A vevő a megrendelést megelőzően a megfelelő rovat kijelölésével megadhatja
  az eladónak a 11. § (1) bekezdése szerinti beleegyezését. 1 és nasl. A személyes
  adatok védelméről szóló törvény a személyes adatok - különösen a fent említettek -
  feldolgozására és tárolására és / vagy az eladó tevékenységéhez szükséges adatok
  feldolgozására és tárolására szolgál, hogy az új termékekről, kedvezményekről és
  akciókról tájékoztatást nyújtson a felajánlott áruknak és feldolgozza azokat minden
  információs rendszerében az új termékekről, az árukra vonatkozó kedvezményekről és
  akciókról szóló információkkal kapcsolatban. A Vevő a Vevő személyes adatainak
  feldolgozásának céljával az időkorlátozott jóváhagyást biztosítja. A feldolgozási cél
  lezárása után az eladó azonnal biztosítani fogja a vevő személyes adatait. A vevő
  bármikor írásban visszavonhatja a személyes adatok feldolgozására vonatkozó
  hozzájárulást.
 • 7.1.6. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles helyesen és őszintén közölni személyes
  adatait (amikor regisztrál, felhasználói fiókjában vagy megrendelésben), és köteles
  indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az eladónak személyes adatait.
 • 7.1.7. A vevő személyes adatainak feldolgozásával az eladó harmadik személyt
  engedélyezhet processzorként. Íme a személyes adatok feldolgozóinak aktuális
  információi, és szükség esetén megküldik a vevőnek a kérésére.
 • 7.1.8. A személyes adatokat feldolgozni fogják az elektronikus úton történő
  feldolgozás céljának automatizált módon vagy nyomtatott formában, nem automatizált
  módon történő eléréséhez szükséges ideig.

7.2. Az érintett személy jogai

 • 7.2.1. Az érintett személynek az írásbeli kérelem alapján joga van az üzemeltetőt
  követelni
  a) annak megerősítése, hogy a személyes adatok feldolgozása történik-e vagy
  sem;
  b) az információs rendszerben a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos
  információk általános érthető formában a 15. § (1) bekezdésének hatálya alá. 1
  pont. a személyes adatvédelmi törvény második – hatodik pontja; a 28. \ t A
  személyes adatok védelméről szóló törvény 5. cikke értelmében az érintett
  személy jogosult a műveletek feldolgozására és értékelésére vonatkozó eljárás
  ismeretében;
  c) általánosan érthető formában pontos információ arról a forrásról, amelyről
  személyes adatait feldolgozásra szerezte;
  d) általánosan érthető formában a feldolgozás tárgyát képező személyes adatai;
  e) helytelen, hiányos vagy elavult személyes adatok feldolgozása vagy törlése;
  f) azon személyes adatok felszámolása, amelyek feldolgozási célja véget ért;
  amennyiben feldolgozás tárgyát képezik, a személyes adatokat tartalmazó
  hivatalos dokumentumok kérhetik a visszatérést;
  g) a feldolgozás alá eső személyes adatainak felszámolása, ha a törvényt
  megsértették;
 • h) személyes adatainak blokkolása az engedély érvényességének lejárta előtt
  történő visszavonása miatt, ha az üzemeltető személyes adatait az érintett
  beleegyezésével dolgozza fel.
 • 7.2.2. Az érintett személy írásbeli kérésre jogosult az üzemeltető ellen kifogást emelnia) olyan személyes adatok feldolgozása, amelyeket úgy ítél meg, hogy közvetlen
  értékesítés céljából feldolgozzák, beleegyezése nélkül és felszámolásuk
  kérésére;
  b) a 10. § (1) bekezdésében meghatározott személyes adatok felhasználása; 3.
  cikk d) a személyes adatok védelméről szóló törvény a postai kommunikáció
  közvetlen értékesítése céljából; vagy
  c) a 10. szakaszban említett személyes adatok nyújtása 3. cikk d) a személyes
  adatok védelméről szóló törvény a közvetlen marketing célból.
 • 7.2.3. Az érintett személy írásbeli kérésre vagy személyesen, ha az ügy nem késlelteti
  a halasztást, jogában áll bármikor kifogásolni a személyes adatok feldolgozását a 10.
  szakasz szerinti esetekben. 3. cikk a személyes adatvédelmi törvény a), e), f) vagy g)
  pontjait azáltal, hogy érvényes okokból vagy a jogosulatlan beavatkozás igazolásával
  biztosítják a jogait és a védett érdekeket, amelyek ilyen esetben az ilyen személyes
  adatok feldolgozásával megsérülnek; ha a jogi okok nem akadályozzák meg azt, és
  bebizonyosodik, hogy az érintett személy kifogása jogszerű, az üzemeltető köteles a
  személyes adatoknak az érintett személy által történő feldolgozását haladéktalanul
  blokkolni és rendelkezni, amint a körülmények megengedik.
 • 7.2.4. Az érintett személy írásbeli kérelemre vagy személyesen, ha az ügy nem
  késlelteti a halasztást, jogában áll bármikor kifogást emelni az üzemeltetőtől, és nem
  hozhatja meg az üzemeltető azon döntését, amely joghatással vagy jelentős hatással
  lenne az üzemeltetőre, ha az ilyen döntés kizárólag az automatizált feldolgozási
  műveletek alapján történik. személyes adatok. Az érintett személynek joga van
  megkövetelni az üzemeltetőtől, hogy az automatizált feldolgozási módtól eltérő
  módszerrel meghozott határozatot felülvizsgálja, és az üzemeltető köteles betartani az
  érintett személy kérését oly módon, hogy a döntéshozó döntő szerepet kapjon a
  határozat felülvizsgálatában; a felülvizsgálat módjáról és a megállapítás eredményéről
  az üzemeltető a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az
  érintett személyt. Az érintett személy csak akkor jogosult erre, ha egy különleges
  törvény előírja az érintett személy jogos érdekeinek védelmét, vagy ha az üzemeltető
  a szerződéskötés előtti kapcsolatok vagy a szerződéses kapcsolatok fennállása során
  az érintett személy számára kielégítő döntést hoz, vagy az üzemeltető a szerződés
  alapján más megfelelő intézkedéseket hozott az érintett személy jogos érdekeinek
  biztosítása érdekében.
 • 7.2.5. Ha az érintett személy gyakorolja a jogáta) írásban és a kérelem tartalmából, hogy gyakorolja a jogát, a kérelmet az e
  törvény értelmében benyújtottnak kell tekinteni; az e-mailben vagy faxon
  benyújtott kérelmet az érintett személy írásban, legkésőbb a küldés napját
  követő három napon belül kézbesíti;
  b) személyesen szóbeli úton, olyan nyilvántartásba, amelyből egyértelműnek kell
  lennie, hogy ki gyakorolta a jogot, amit követel, és mikor és ki készült a
  jegyzőkönyvet, aláírását és az érintett személy aláírását; a jegyzőkönyv
  másolatát az üzemeltető átadja az érintett személynek;
  c) az a) vagy b) pontban említett közvetítő esetében köteles haladéktalanul
  átadni a kérelmet vagy nyilvántartást az üzemeltetőnek.
 • 7.2.6. Az érintett személy gyanítja, hogy személyes adatai jogtalanul feldolgozásra
  kerülhetnek, és a személyes adatok védelmére irányuló eljárás kezdeményezésére
  irányuló indítványt terjeszthet a Hivatalhoz.
 • 7.2.7. Ha az érintett személynek nincs teljes jogképessége, az ügyvéd jogait az érintett
  személy gyakorolhatja. Ha az érintett személy nem él, az e törvény szerinti jogait
  közeli személy gyakorolhatja.
 • 7.2.8. A vevő ismeri a cookie-kat a számítógépén. A webböngésző beállításával a
  vásárlók kézzel törölhetik, blokkolhatják vagy letilthatják az egyes cookie-kat. Az
  egyes cookie-kat csak bizonyos webhelyeken lehet letiltani vagy engedélyezni.
  Részletesebb információk a cookie-házirendben találhatók..

8. Záró rendelkezések

 • 8.1. Az üzemeltető és a vevő közötti kommunikációs nyelv és a beszerzési szerződés
  nyelve a angól/magyár nyelv. A zárt vásárlási szerződéseket az üzemeltető elektronikus
  formában archiválja, és mások számára nem hozzáférhető.
 • 8.2. Ha bármelyik feltétel bármilyen okból érvénytelen vagy hatástalan, akkor ez nem
  érvénytelenítheti vagy semmisítheti meg az Üzleti Feltételek vagy a Vásárlási
  Megállapodás többi részét.
 • 8.3. Az üzemeltető módosíthatja ezeket a feltételeket. A megváltozott üzleti feltételek
  a közzététel napján érvényesek. A változás nem érinti az üzemeltető és a vevő új üzleti
  feltételeinek hatálybalépése előtti jogait és kötelezettségeit.
 • 8.4. Ha az adásvételi szerződésen alapuló kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet
  tartalmaz, a felek egyetértenek abban, hogy a vásárlási szerződés által megállapított
  kapcsolat, valamint az abból eredő viták a Szlovák Köztársaság joga alá tartoznak.
 • 8.5. Az eladó jogosult az árukat kereskedelmi engedély alapján értékesíteni. A
  kereskedelmi ellenőrzést az illetékes Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal biztosítja a
  hatáskörébe. A személyes adatok védelmének területét a Személyes Adatvédelmi
  Hivatal végzi. A Vevő Fogyasztók Védelméért Felügyeleti Hatósága (Prievozská 32,
  P.O.Box 5, 820 07 Bratislava, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.
 • 8.6. A felek megállapodtak abban, hogy a Szlovák Köztársaság bíróságai hatáskörébe
  tartozik az üzemeltető és a vevő közötti viták kezelése. Az üzemeltető és a fogyasztó
  közötti vitákat bíróságon kívüli megközelítéssel is kezelhetik. Ilyen esetben a
  fogyasztó kapcsolatba léphet a peren kívüli vitarendezési szervvel, például a Szlovák
  Kereskedelmi Ellenőrzővel vagy más, a Szlovák Köztársaság Gazdasági
  Minisztériuma által fenntartott alternatív vitarendezési szervezetek listáján
  nyilvántartásba vett egyéb jogi személyiséggel. A fogyasztó panaszt is nyújthat be az
  RSO alternatív vitarendezési platformján keresztül az Európai Parlament és a Tanács
  ... (EU) rendelete alapján. 524/2013 a fogyasztók online vitarendezéséről, a 2006/2004
  / EK és a 2009/22 / EK irányelv módosításáról (a továbbiakban: a vitarendezési
  rendelet), elérhető a következő címen: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK./webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK. Operator azt
  javasolja, hogy a vevő először használja a info@givsport.hu e-mail címét, hogy
  megoldja a helyzetet, mielőtt a bíróság elé kerülne. a vita bírósági rendezése.

Liptovský Hrádok 2018. április 20-án
GIVsport s.r.o.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teljes (asztali) verzió